حباب اقتصادی گل لاله

از حباب اقتصادی گل لاله هلندی به عنوان یکی از سه حباب بزرگ تاریخ یاد می کنند . یک تئوری اقتصادی که در کتاب های اقتصادی بخصوص شاخه ی اقتصاد رفتاری بسیار رایج بوده ولیکن به صورت علمی مطالعه نشده‌است ، تئوری احمق بزرگتر است . در این تئوری بسیاری افراد با اینکه می‌دانند قیمت فعلی بیش از حد واقعی است چون احتمال زیاد می‌دهند که فرد دیگری را پیدا خواهند کرد که او کالای مورد نظر را با قیمت بیشتر خریداری کند (احمق بزرگتر) اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
,

از نسبت P/NAV چه می دانید؟

از محاسبه NAV شرکت می توانیم نسبتی را بدست آوریم که برای ارزشگذاری سهام از آن ها استفاده میکنیم. نسبت P یا Price به NAV (Net Asset Value)یا به عبارتی قیمت پایانی تقسیم بر NAV.
,

حذف صفر از واحد پول ملی

حذف صفرهای پول ملی بدون بستر سازی اقتصادی تورم را مهار نخواهد کرد . احتمال اینکه در کوتاه مدت اثردر کاهش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم داشته باشد وجود دارد ، اما در بلند مدت نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت و این موضوع فقط به نحوه ی اجرا و بستر سازی اقتصادی بستگی دارد.

نحوه محاسبه NAV

برای محاسبه NAV سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری لازم است ابتدا سرمایه‌گذاری‌های شرکت را بررسی و ارزش گذاری کنیم و سپس رقم بدست آمده را با بهای تمام شده در ترازنامه مقایسه نماییم، در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، مبلغ مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود.

سهام عدالت

ر جوامع مختلف حمایت از گروه هـای آسـیب پـذیر و توزیـع درآمـد عادلانه ، همـواره یکـی از دغدغه های دولت ها، اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است . توزیع درآمد نه تنها از موضوعات اقتصادی است ، بلکه از شاخص های مهم اجتماعی و سیاسی نیـز تلقـی مـی گـردد .این امر در دولت های نهم ودهم با شعارعدالت ومهرورزی حائز اهمیت بیشتری گردیـد . یکی از اقدامات مهم دراین خصوص اجرای طرح سهام عدالت بود .طرح سهام عدالت در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولـت نهـم قـرار گرفـت که شش دهک درآمدی را تحت پوشش قرار می داد.

محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری

در  مقالات پیشین در رابطه ارزش گذاری به نسبت p/e توضیح دادیم و چند مثال را هم بررسی کردیم. سراغ ارزش گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا همان بحث navمیرویم که در واقع این روش ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های هلدین…

روش افزایش سرمایه (۲)

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده: این روش افزایش سرمایه کمی پیچیده‌تر از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده است. در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد و یا می خواهد منابع مالی جدید به شرکت وارد کند، از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می کند. این نوع افزایش سرمایه با حق تقدم همراه است.

انواع روش های افزایش سرمایه (۱)

یکی از اهداف تشکیل مجامع تصمیم گیری در رابطه با افزایش سرمایه است. شرکت ها برای اجرای طرح های جدید و یا گسترش فعالیت های خود، تامین نقدینگی، افزایش قدرت رقابتی، اصلاح ساختار مالی و ... به منابع مالی جدید نیاز دارند. با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد. و مدارک و مستندات افزایش سرمایه نیز روی سایت کدال قرار می گیرد و زمان و محل برگزاری مجمع نیز از طریق همین سایت به اطلاع سهامداران خواهید رسید.

بررسی ترازنامه

اولین آیتم دارایی جاری، موجودی نقد است. موجودی نقد یعنی پولی که در شرکت به عنوان تنخواه یا پولی که موجود نزد بانک به عنوان سپرده است باشد. دارایی جاری می تواند سپرده جاری باشد یا سپرده های کوتاه مدت که در حساب بانکی شرکت هست و مجموع آن مبالغ تحت عنوان موجودی نقد در آیتم موجودی نقد قرار میگیرد.

ترازنامه را بشناسیم

پیش از آنکه در مورد افزایش سرمایه و انواع افزایش های سرمایه توضیح دهیم، لازم است ترازنامه یک شرکت را بررسی کنیم و ببینیم که اصلاً مفهوم ترازنامه چی هست و چه اطلاعاتی را می‌تواند به ما بدهد. در ابتدا سایت کدال را باز می کنیم، در سایت کدال یک ترازنامه را بررسی می کنیم. نکته ای که وجود دارد این است که در گزارش های صورت های مالی می توانید ترازنامه شرکت را مشاهده کنید.