• مدرس و تحلیلگر حرفه‌ای بازارهای مالی بین‌المللی
  • دانش آموخته‌ی انجمن سم سیدن
  • برگزار کننده دوره‌های آموزشی تحلیل بازارهای مالی بین‌المللی در ایران و کانادا
  • عضو انجمن سم سیدن امریکا
  •  عضو مکتب ساپلای‌اند دمند و پرایس اکشن