نوشته‌ها

حباب اقتصادی گل لاله

از حباب اقتصادی گل لاله هلندی به عنوان یکی از سه حباب بزرگ تاریخ یاد می کنند . یک تئوری اقتصادی که در کتاب های اقتصادی بخصوص شاخه ی اقتصاد رفتاری بسیار رایج بوده ولیکن به صورت علمی مطالعه نشده‌است ، تئوری احمق بزرگتر است . در این تئوری بسیاری افراد با اینکه می‌دانند قیمت فعلی بیش از حد واقعی است چون احتمال زیاد می‌دهند که فرد دیگری را پیدا خواهند کرد که او کالای مورد نظر را با قیمت بیشتر خریداری کند (احمق بزرگتر) اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

معرفی کتاب سرمایه گذار باهوش نوشته سرمایه گذار معروف بنجامین گراهام

سرمایه گذار باهوش بنیامین گراهام بزرگترین مشاور سرمایه گذاری قرن بیستم ، به مردم جهان آموزش داده و الهام بخش آن ها بوده است. فلسفه گراهام مبنی بر "ارزش سرمایه گذاری" - که سرمایه گذاران را از خطای اساسی محافظت می کند و به آنها می آموزد استراتژی های …