هدف گذاری

ستاره امتیاز

دسته محصول: دانلودی،حضوری                                                                 امتیاز:


49000 تومان

مشخصات دوره حضوری (همزمان آنلاین) «هدف گذاری با تمرکز بر هدف گذاری مالی»

مدت: 3 ساعت
مدرس: مهرناز سلطانی
مخاطب: دانشجویان، کارمندان، سرمایه گذاران و همه کسانی که به دنبال برنامه برای افزایش بهره وری در تمام مراحل زندگی خصوصا افزایش سرمایه خود هستند.

راهنمایی بیشتر: تماس با  09122793453

تومان 290,000