ثروت نهفته در بورس ایران - همیار سرمایه

ستاره امتیاز

دسته محصول: دانلودی                                                                        امتیاز:


 نسخه الکترونیکی 14000 تومان

 نسخه چاپی 33000 تومان

مشخصات کتاب «ثروت نهفته در بورس ایران»

نویسنده: مهرناز سلطانی
مخاطب: دانشجویان، کارمندان، سرمایه گذارن و همه کسانی که به دنبال برنامه برای افزایش سرمایه خود هستند.

راهنمایی بیشتر: 09122793453

تومان 14,000

پاک کردن