در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در …
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات …
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخ…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز یکشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخ…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخت…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات …
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخ…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخ…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اخ…