در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در …

گزارشات بازار روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در …

گزارشات بازار روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیا…

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات …

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات …

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزار…

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزار…

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در …

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در …

گزارشات بازار روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیا…