در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
AI Traiding 2

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ها…
AI Traiding 2

گزارشات بازار روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ها…
AI Traiding 2

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ها…
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطل…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبور…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد…
AI Traiding 2

گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های…
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد ه…
AI Traiding 1

گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارشات بازار روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد …