در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.     هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و …
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبو…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطل…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های ا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعا…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد …