در این بخش گزارشات روزانه بازار و صنایع و سهام مختلف به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطلاعاتی است تا بتوانید در سریعترین زمان ممکن به دید جامع و کاملی از بازار دست پیدا کنید و سهام و صنایع مناسب مستعد رشد را شناسایی کنید.

سایر فعالیت های همیار سرمایه در این حوزه:

  • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات الگوریتمی
  • چیدن بهترین سبد سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری هر کاربر و سایر پارامترها
  • شناسایی بهترین و موثرترین سیگنال در بازارهای مالی و معرفی زمان مناسب ورود و خروج توسط سیستم
  • دسترسی به گزارشات هوشمند برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطل…
AI Traiding

گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارشات بازار روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.   هدف از این گز…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.   هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبو…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.   هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و د…
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.   هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزار…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.     هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزار…
AI Traiding

گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.     هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزار…
AI Traiding

گزارشات بازار روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.     هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و …
AI Traiding

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبو…
AI Traiding

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

گزارشات بازار روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در این بخش گزارشات بازار و صنایع و سهام مختلف روز سه شنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۸ به صورت نموداری و به زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. هدف از این گزارشات در اختیار قرار دادن ابزارها و داشبورد های اطل…