, ,

ریسک در بازار سرمایه: مصاحبه سوم با روزنامه همشهری

ریسک در بازار سرمایه: مصاحبه سوم با روزنامه همشهری اگرچه فعالیت در بازار بورس ممکن است استرس‌هایی به همراه داشته باشد اما در مجموع شغلی بسیار جذاب است. یک معامله‌گر سهام اگر با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه هر سهم را تحلیل کرده و بعد آن را خریداری…