صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی یک از صنایع بزرگ کشور است که به سه گروه اوره ساز متانول ساز و الوفین ساز تقسیم می شوند.

تحلیل هفتگی هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷

تحلیل هفتگی هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷     افزایش نرخ تورم در روسیه برای نخستین بار در دو سال اخیر، نرخ تورم روسیه از سطح پنج درصد گذشت. مرکز آمار روسیه اعلام کرد نرخ تورم ماه ژانویه روسیه به یک درصد رسید که بالاتر از…

تحلیل هفتگی هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۷

  آمریکا در حال تولید نفت اشتباه است   رونق شیل باعث عرضه اضافی نفت به بازار شده ، قیمت ها را پایین آورده و وابستگی آمریکا را به انرژی وارداتی کم کرده است. ولی یک مشکل رو به رشد وجود دارد: آمریکا در حال تولید نفت اشتباهی است . …

تحلیل هفتگی هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۷

تحلیل هفتگی هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ اروپا با راه اندازی SPV از خود در مقابل دمدمی مزاجی ترامپ محافظت می کند   راه اندازی کانال اینستکس (ابزار پشتیبانی از تبادل مالی) با ایران، نقطه عطف مهمی را در تلاش های اروپای…