,

روانشناسی معاملات در بازار بورس : کلید تبدیل شدن از خوب به عالی

اهمیت روانشناسی معاملات آنجاست که با مباحث تحلیلی و مدیریت سرمایه می توانید تبدیل به یک معامله گر خوب شوید اما تنها زمانی به یک معامله گر حرفه ای و عالی تبدیل خواهید شد که بر مبحث روانشناسی معاملات تسلط داشته باشید. در مصاحبه های جدیدم در ر…