woman in hat relaxing on beach looking at sea t20 NQd1X7 840x487

چگونه میتوانیم با ۱۰ قدم جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشیم (اصلا آسان نیست)

آیا آزادی مالی در لیست شما قرار دارد ؟ حتما باید اینطور باشد تا بتوانید جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشید

به عنوان یک مشاوره مالی و یک مستر دیجیتال مارکتینگ همیشه به مشتریان خود حسادت میکردم نه به خاطر اینکه  جز زنان ثروتمند یا جز مردان ثروتمند بوده اند بلکه بخاطر نظم و انظباطی که در کار خود داشته اند

آنها انقدر مصصم بوده اند تا بتوانند این اندازه از ثروت را جمع آوری کنند و در بسیاری از موارد به زودی بازنشسته شدند . علی رغم تخصص من ، بسیاری از مردم گاهی تلاش می کنند ولی راه های اشتباهی را میروند

تا به ثروت برسد و در آخر سر به یکی باز نشستگی معمول اکتفا میکنند .

افراد موفق ، موثر و ثروتمند چگونه هستند

افراد موثر و موفق ، ثروت خود را یک شبه یا به طور تصادفی اصلا به دست نیاورده اند ، اصولا پول های زیاد آن ها را باد نیاورده ، برای تبدیل شدن به یک فرد غنی و ثروتمند باید راه درازی را طی کنید و چشم انداز بلند

مدتی داشته باشید .

شما باید از خیلی چیز ها برای آزادی مالی چشم پوشی کنید ، شما باید آینده خدا را فدای حالتان کنید و عادت های خوب برای پیروزی بر اینده داشته باشید تا بتوانید جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشید .

در اینجا ده عادت وجود دارد که میتوانید از آنها شروع کنید .

چگونه میتوانیم با ۱۰ قدم جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشیم (اصلا آسان نیست)

چگونه با ۱۰ قدم به سوی ثروت پیش برویم ؟

  • شروع سریع
  • به طور خودکار بودن
  • به حداکثر ر ساندن مشار کت ها
  • هرگز پول کارت اعتباری را صفر نکنید
  • زندگی مثل شما ضعیف است
  • اجتناب از وسوسه
  • هدفمند باشید
  • دانش اندوخته کنید
  • رزومه کاری متنوع
  • صرف پول برای پول

شروع سریع برای ایجاد ثروت

به گفته های قدیمی ها : اولین پرنده نظر کرم ها را به خود جلب میکند .

هرچه زودتر سرمایه ی خود را به کار بگذارید این سرمایه میتواند اعم از پول ، مکان یا دانش شما باشد که به ایجاد ثروت کمک میکند . زمان بیشتری را برای کسب و کار خود بگذارید و IRA خود کمک کنید که بتوانید

ASAP را به دست آورید ، اگر به اندازه ی کافی ذهن شما آماده است از شرکت هایی کار بگیرید که با دارای تطبیق با سهم بازنشستگی شما است ، اولویت های خود را به محض واجد شرایط بودن هرچه سریعتر

انتخلاب کنید

فکر کنید در مورد این: اگر شما ۱۰،۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کردید و آن را برای ۴۰ سال رشد دادید، با فرض متوسط بازده سالانه ۸ درصد، شما با ۲۱۷۰۰۰ دلار درامد خواهید داشت.

ولی اگر شما ۲۰ هزار دلار داشتید و تمام آن را سرمایه گذاری میکردید برای ده سال به رقمی عجوب انگیز ۲۰۰ هزار دلار یعنی ده برابر میرسیدید ، پس از ریسک کردن نترسید

وضعیت شما هرچه باشد ، سرمایه گذاری کردن در کار بهتر از انتظار فرداست .پس همین الان شروع کن

مردان وز نان ثرومتند دنیا

به طور خودکار بودن 

هنگامی که به موفقیت مالی میر سید میتواینید بدترین دشمن خود باشید . سعی  کنید کارهایی که مردان و زنان ثروتمند دنیا انجام میدهند شما انجامب دهید . همه چی خیالت راحت هست که میتواند از انجام

وظایف کاری شما جلوگیری کند و شما را به وسوسه خرج کردن بیش از حد نیاز برساند

اگر شما این راه رو پیش بگیرید پس یک فرد غنی نخواهید شد

بعد از ادامه کار بهترین راه برای محافظت از خودتان صرفه جویی است . این به معنی معنی است که به طور منظم سرمایه خود را از حساب های کاری خود به حساب های پس اند از انتقال دهید . این کار به شما اجازه

میدهد تا شما از عادت کردن به کار های بد اجتناب کنید .

اگر بتوانید این کار را به طور منظم انجام دهید پس یک فرد خودکار خواهید بود ، همین حالا در تقویم هدف مالی بگذارید توجه کنید همین حالا نه یک ساعت دیگر یا بعدا

به حداکثر رساندن مشارکت ها

هنگامی که به بازنشستگی خود فکر میکنید احتمالا این فکر در ذهن شما می اید که از یک سهم کوچک یا کار کوچک شروع کنید و آن را سالیانه حتی برای یک درصد هم افزایش دهید میتوانید آینده ی خوبی را برای

خودتان پیش بینی کنید . خوب شما درست فکر کرده اید به طور مثال فرض کنیم شما در یک شرکت استخدام هستید با ماهی دو میلیون تومان در آخر سال شما ۲ ۴ میلیون کاسب شده اید و افزایش یک درصدی

برای سال بعد حدود ۲۴۰ هزار تومان است ولی شما در یک شرکت استخدام نشده اید و در تخصص خود کار های کوچک تر انجام داده اید به مثال پروژه ماهیانه از چند شرکت گرفته اید  که روزانه انجام دهید هر کدام

از این پروژه ها ماهی یک میلیون تومان برای شما پول می آورد فرض کنید ۷ پروژه گرفته اید میشود ماهی ۷ میلیون تومان و در پایان سال شما ۸۴ میلیون تومان کاسب شده اید افزایش یک درصدی برای سال بعد دو

برابر این مبلغ را به شما میدهد و یک درصد افزایش برای سال ۴ برابر این مبلغ را به شما میدهد . پس مشارکت های خود را به صورت کوچک گسترش دهید

اگر نگران این هستید که دارید با زندگی بازی میکنید و ریسک زیاد میکنید میتوانم بگویم نگران نباشید شما در حال زندگی میکنید و فقط برای یک بار ، برای افزایش مشارکت ها باید سخت کار کنید و تلاش کنید

 

هرگز پول کارت اعتباری خودتان را به صفر نرسانید

بدهی ها میتواند یکی از بزرگترین تهدیدات برای آزادی مالی شما باشند . این میتواند به طور جد شما را بشکند ، هزینه هایی که فکر میکنید غیر ضروری هستند حتما از انجام دادن آن ها جلوگیری کنید و به جایش به سرمایه خود بیفزایید.

اگر میخواهید ثر وتمند باشید ، عدت های بد خود را که همیشه برای خرج کردن پول انجام میدهید دیگر انجام ندهید و همیشه برای خرید کالا ها حداقل هزینه را پرداخت کنید

مردان و زنان ثروتمند همیشه میدانند که چگونه از کارت اعتباری یا حساب خود پول برداشت کنند که تعادل در زندگی شخصی و کاری ایشان پیش آید و از ورشکستگی آنها جلوگیری شود

زندگی مثل شما ضعیف است 

آیا تا به حال کسی را دیده اید خیلی ساده لباس میپوشد یا خیلی اسده غذا میخورد ؟ پس باید مسئله ای که برای مردان و زنان ثروتمند دنیا مشخص است برای شما هم اینچنین شود .

من یک مشتری داشتم در سال ۱۹۸۳ که لباس های قهوه ای و زشت می پوشید و حتی گاهی اوقات کفش های خود را اجازه میکرد و برای رفتن به محل کار خود منتظر اتوبوس می ماند و در کی خانه ای کوچک

زندگی میکرد . هر کس این را میدید فکر میکرد این یک فرد ضعیف و فقیر است ولی در واقعیت این طور نبود

شاید میلیونر ها و ثروتمند ها همیشه در اطراف ما باشند و شما در خیلی مواقع متوجه حضور آنها نیستید . به این دلیل است که آنها به طور محسوسی همیشه در زندگی خود صرفه جویی میکنند و از به نمایش

گذاشتن جلوه ی پلید خودنمایی دوری میکنند . هنگامی که شما یک میلیونر هستید باید زندگی راحت و ساده ای داشته باشید و از عاد ت های بد جلوگیری کنید . این یک ترفند بسیار خوب است حتی اگر درآمد

شما به سرعت رو به افزایش است

به این واقعیت برسید که زندگی مثل شما ضعیف است در هیچ موقع ای نمیتواند روی خوش به شما نشان دهد پس تعادل داشته باشید

 

چگونه میتوانیم با ۱۰ قدم جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشیم (اصلا آسان نیست)

اجتناب از وسوسه

وسوسه در ز ندگی خیلی میتواند خطرناک باشد این کلمه فراتر از معنی که در ذهن شما هست معنی دارد ، وسوسه میتوانید شما را بالا بکشد میتواند به زمین بزند پس همیشه حواستان به تمام اجزای زندگی خود

باشد . خرج کردن بیش از اندازه هزینه گذاشتن در  کارهایی که ممکن است اشتباه باشد میتواند شما را به سمت ورشکستگی برساند و انبوهی از بدهی را در دامن شما بگذارد

خودتان را مجبور کنید تا حداکثر تاثیرات مالی منفی را از بین ببرید ، این بدان معنی است که راحت بتوانید بگویید نه و از چیزهای یکه برای شما سود ندارد اجتناب کنید اللخصوص چیز هایی که شما را بیش از اندازه

تحریک میکنند ، میتواند فوق العاده خطرناک باشد

هدفمند باشید

اهداف به ما الهام میبخشند ، به ما انگیزه میدهد و  به زندگی ما همیت جلوه میدهند ، بسیاری از ما اهداف مشترک داریم اعم از پرداخت بدهی ها ، خرید یک خانه و بازنشستگی در سن خاص  شاید هدف دیگری از

شروع کسب و کار خود یا خرید خانه دوم داشته باشید. متأسفانه، اهداف به آسانی تحت تأثیر تنش های روزانه زندگی قرار می گیرند و اغلب فراموش شده و غفلت می شوند

وقتی های های شما بسیار کوتاه مدت است منی دیگر در زندگی شما ندارند و به رفتار شمال تاثیر میگذارند . که در آخر به عادت های بد مالی منجر میشود و شما در رویای جز ثروتمندان دنیا میمانید

همیشه متعهد به کار های خود باشید و فکر کنید چه چیز هایی برای شما اولویت دارد و باید آنها را انجام دهید و به هدف های یکه دارید متمرکز شوید باید این گونه بگوییم همه ی کار ها را نمیشود با هم انجام داد

ولی میشود اولویت بندی کرد و سریعتر انجام داد این نکته را همیشه به یاد داشته باشید اهداف بلند مدت داشته باشید حال گرا باشید ، هدف را اولویت بندی کنید (تبدیل به تکه های کوچک) و ان ها را سریع انجام دهید

دانش اندوخته کنید

مردان و زنان ثروتمند به مطالعه مفاهیم کلیدی همیشه میپردازند و همیشه در حال آموزش دیدن هستند ، آنها از فرصت ها برای تقویت و گسترش درک و دانش خود استفاده میکنند و به صورت روزانه به اطلاعات خود

اطلاعاتی را اضافه میکنند .

مثلا میتوانید نشریه های وال استریت را بخوانید مجله خبری CNBC را تماشا کنید یا در تویییتر کارشناسان مالی را دنبال کنید ، تبدیل شدن شما به یک دانش آموزی که به صورت محترم دنبال پول است میتواند شما را

غنی از علم و دانش در  مسئله مالی کند

رزومه کاری متنوع

ثروتمندان موفق همیشه میدانند که هرگز نباید تمام سرمایه و دانش خود را در یک سبد بریزند ، این زنان یا مردان ثروتمند همیشه در جاهای مختلف به صورت کوچک سرمایه گذار یمیکنند تا گستردگی کار خود را

داشته باشند . آنها در صندوق های سهام ، ETF ها و اوراق قرضه ، املاک و مستغلات ، کالاهای جدید و دیگر کارها … سرمایه گذاری میکنند .با این کار اگر در جایی ضرر شود جای دیگر میتوان د جبران ضرر کند

اصولا همیشه راه فرار از ضرر مالی برایشان وجود دارد

راه های مختلفی برای سرمایه گذاری بر اساس ریسک و استراژی زندگی شما وجود دارد که میتوانید انواع این راه ها را انتخاب کنید فقط فراموش نکنید که پول خود را بیش از حد در کی کار خرج نکنید تا بتوانید

بازدهی مالی داشته باشید

 

 

چگونه میتوانیم با ۱۰ قدم جز مردان و زنان ثروتمند دنیا باشیم (اصلا آسان نیست)

صرف پول برای پول(خرج کردن پول برای پول)

درست است که برای ثروت مند شدن باید هزینه هایی پرداخت کنید ، اما متوجه این باشید که اشتباه نکنید کار هایی مانند قمار ، سرمایه گذاری در سهام ، امیدواری الکی ، ایجاد کار زیر سایه ی احساسات و به ویژه

حرص طمع انجام ندهید . برای بدست آمدن اهداف مالی همیشه با تیم های سرمایه گذاری گفتگو کنید . و با مشاوران همیشه در تماس باشید . اگر در کاری تخصص ندارید به تنهایی آن را انجام ندهید سعی کنید در

کار خود کوچر یا مربی داشته باشید ی ا همیشه در مورد آن کار مطالعات فراوان داشته باشید

همیشه سعی کنید با جوان هایی که انگیزه کاری دارند کار کنید اطمینان داشته باشید که پولتان جایی صرف میشود درست است و از منبع حسابتان آگاهی داشته باشید

پیشنهاد ویژه از زبان مترجم 

برای بانوان عزیز سمیناری دیده شده تا بتوانند اهداف زندگی خود را مشخص کنند و به تعامل در زندگی خود برسند پینشهاد بنده به عنوان کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ ثبت نام در این دوره برای بانوان محترم است

ثبت نام در لینک روبرو : سمینار سبک زندگی بانوان (زنان) پولساز و موفق و ثروتمند | بالا بردن هوش مالی با شخصیت شناسی

کلام آخر از زبان مترجم

همیشه در زندگی خود به گونه ای رفتار کنید که یک فرد غنی هستید و سرشار از خوشبختی و آسایش ، در هیچ شرایطی به مال دیگران چشم نورزید ، کاری را انجام دهید که مساوات با اخلاق بشریت است

الگوی نیکوکاری را پیروی کنید و فقط و فقط به خدای بزرگ و ایزد منان تکیه کنید تا خدا هست دنیا هست و اگر دنیا نباشد باز هم خدا هست و فقط اوست که میتواند یاور و پشتیبان شما باشد

مترجم و تحقیق در مورد مقاله : رضا فلاح کارشناس سئو و دیجیتال مار کتینگ

منبع : www.hermoney.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *