net

میخواهیم نحوه محاسبه nav شرکت پارس توشه را با هم بررسی کنیم. برای این کار استفاده از اکسل را پیشنهاد میدهیم. یک اکسل باز می کنیم و اعداد و ارقام را وارد میکنیم.

طبیعتاً بعد از اینکه ارزش دو یا سه شرکت را حساب نمائید، خیلی راحت با عملیات ساده ریاضی می‌توانید این شرکت را در حد شاید دو یا سه دقیقه (به شرط آنکه حداقل روی ۵_۴ شرکت کار کرده باشید) در حد ۲۰ دقیقه ارزش آن شرکت را حساب کنید .

برای این که NAV وتوشه را حساب کنیم اولین کار این است که جمع حقوق صاحبان سهام را باید در یک سلول از اکسل بنویسید.

مبلغ جمع حقوق صاحبان سهام را از آخرین ترازنامه شرکت باید ببینید. پس به سراغ آخرین یا جدید ترین صورت مالی شرکت می روید و ترازنامه را از کدال می توانید مشاهده کنید. به کدال رجوع می کنید در سایت کدال از قسمت جستجوی اطلاعیه، از اطلاعیه های نماد وتوشه آخرین ترازنامه این شرکت که روی کدال هست را باز می‌کنید.

2 6
3 2

در تصویر ترازنامه شرکت پارس توشه را مشاهده می کنید. این ترازنامه شرکت است که شما می‌بینید. همانطور که قبلا هم توضیح دادیم سمت راست دارایی و سمت چپ جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی است.

طبق آخرین صورت وضعیت مالی جمع حقوق صاحبان سهام ۴,۷۸۰,۱۳۱ میلیون ریال است (فقط جمع حقوق صاحبان سهام، نه جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام) در اکسل رقم را وارد می کنیم.

ارزش روز دارایی منهای بدهی می‌شود ارزش روز حقوق صاحبان سهام. البته مبلغ حقوق صاحبان مبالغ ترازنامه هستند که تاریخی است.

باید سراغ ارزش روز یا مازاد ارزش پرتفوی بورسی یا همان ارزش افزوده برویم. در واقع این قسمت به ما نشان می دهد که پروژه هایی که  شرکت خریده است، قیمت امروزشان نسبت به قیمت روز خریداری شده شان چه اختلافی دارند. یا به عبارتی آن پرتفوی در سود است یا در ضرر؟

کاری که باید انجام بدهیم این است که در کدال باید به دنبال آخرین صورت وضعیت پورتفوی شرکت باشیم. یعنی در گزارش فعالیت ماهانه که برای مثال هم اکنون که در اردیبهت ۹۸ این مقاله تهیه شده است، آخرین گزارش مربوط یه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۸ است. در واقع این گزارش که  بعضی جاها نوشته می شود “صورت وضعیت پورتفوی” و بعضی جاها می‌نویسند “گزارش فعالیت ماهانه” اینها با هم فرقی ندارند. شما در کدال به اسم گزارش فعالیت ماهانه می توانید آن را مشاهده نمایید.

برای محاسبه NAV سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری لازم است ابتدا سرمایه‌گذاری‌های شرکت را بررسی و ارزش گذاری کنیم و سپس رقم بدست آمده را با بهای تمام شده در ترازنامه مقایسه نماییم،  در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، مبلغ مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید آخر هر ماه یک صورت وضعیت پورتفوی منتشر کنند در آن صورت وضعیت پورتفوی بگویند که اول اینکه در چه صنایعی ما سرمایه‌گذاری کردیم و پرتفوی شرکت هایی که سرمایه‌گذاری کردیم چه شرکت هایی را شامل می‌شود. از شرکت هایی که در آن ها سرمایه‌گذاری کردیم چه تعداد سهام خریده ایم. با چه قیمتی خریدیم و قیمت روزشان چقدر است.

برای نمونه این آخرین گزارش  ماهانه شرکت است.

4 1

در اینجا مشاهده می کنید شرکت در چه صنایعی سرمایه‌گذاری کرده‌است و درصد سرمایه‌گذاری را هم می‌گویند.

در این قسمت درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت های مختلف را نمایش میدهد. در جدول وضعیت پورتفوی شرکت های بورسی و شرکت های خارج از بورس نیز به تقکیک مشخص شده است.

شرکت‌های بورسی یعنی شرکت‌هایی که سهامشان در بورس معامله می‌شود مثل صنایعی مانند مخابرات، مواد و محصولات دارویی، استخراج کانه های فلزی و …. مانند اخابر، سرمایه گذاری توسعه ملی یا وتوسم.

شرکت‌های خارج از بورس سهامشان در بورس معامله نمی شود و عمدتا اینها شرکت‌هایی هستند که خود شرکت، شرکت مادر است که برای مثال اینجا وتوشه بنیانگذار است و اساس شرکت‌های غیر بورسی را خود شرکت های مادر قرار داده.

در فایل اکسلی که تهییه کردید میتوانید ارزش روز سهام بورسی را طبق قیمت شان در سایت tse  مقایسه و وارد نمائید.

در قسمت ابتدای دوره تعداد و قیمت خریداری شده و ارزش بازار سهم نوشته شده و اینکه شرکت چه تعداد سهام از آنها را مالک بوده، بهای تمام شده چقدر بوده، و ارزش روز چقدر است. قسمت تغییرات یعنی اینکه طی ماه شرکت چه تعداد خریده و چقدر فروخته است.

اختلاف قیمت خریداری شده و قیمت روز سهم میشود درصد سود یا ضرر شما، باتوجه به پورتفوی بورسی شرکت.

برای مثال شرکت در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به بهای تمام شده ۴۰۶,۶۰۳ میلیون ریال سرمایه گذاری کرده است و در انتهای دوره بهای تمام شده آن ۴۰۶,۶۰۳ میلیون ریال می باشد که در قسمت  بهای تمام شده،، تغییرات نیز صفر است.

اما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بهای تمام شده ابتدای دوره اش  ۹۰,۳۷۰ میلیون ریال بوده و در انتهای دوره بهای آن ۱۱۶,۸۱۹ میلیون ریال شده است که تغییرات آن ۲۶,۴۴۹ میلیون ریال می شود که در تصویر فوق هم مشاهده می شود. ارزش بازاری نیز ایتدای دوره نسبت به انتهای دوره با ۴۳۶,۴۹۴ا افزایش همراه بوده است.

در واقع در  در ترازنامه ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده گزارش می‌شوند، درحالی‌که بین ارزش روز این دارایی‌ها و مبلغ دفتری آنها تفاوت وجود دارد.

اکثر شرکت‌ها یک پرتفوی غیر‌بورسی هم دارند که غالبا حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد و  با دشواری‌ها و ابهام‌های متعددی روبه‌رو است.

سراغ پرتفوی غیر بورسی میرویم. خب این پورتفوهای غیر بورسی هم بالاخره ارزش روز دارند و شما باید ارزش روز را حساب کنید منتها کمی کارتان سخت تر می شود از چه نظر؟

به‌دلیل مشکل بودن کشف قیمت به روز شده دارایی آن پرتفوی‌ها، محاسبه NAV هر سهم به نسبت پورتفوی بورسی دشوار است

به نحوی که با اطلاعات یکسان، دو تحلیلگر مالی NAV های کاملاً متفاوتی را استخراج می‌کنند.

شما در شرکتهای بورسی می‌توانستید سایت tsetmcرا باز کنید و قیمت سهامی را در tsetmc ببینید و ارزش روز آن را حساب کنید. اما در پورتفوی غیر بورسی این امکان وجود ندارد.

در محاسبه NAV هر سهم فرض بر آن است که شرکت موردنظر به‌جز اوراق بهادار دارایی بااهمیت دیگری ندارد.

زمانی که NAV سهام شرکتی باتوجه به پورتفوی هر سهم شرکت سرمایه گذری بررسی شود و اختلاف آن زیاد باشد به این معنا است که درصد بیشتری از پورتفوی متعلق به سرمایه گذای های غیر بورسی می باشد

بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری بخشی از سرمایه خود را در قسمت املاک و ساختمان سرمایه گذاری نموده اند که برآورد ارزش هر کدام از این املاک و لحاظ نمودن آن در NAV قطعا برآورد جدیدی از NAV را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

 ارزش گذاری سهام شرﻛت‌های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری، از ﻧﺴـﺒﺖ ﻗﻴمت ﺑـﻪ ﺧـﺎﻟﺺ ارزش داراﻳـﻰﻫـﺎ P/NAV اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻰﺷـﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در بین ﺷﺮﻛت‌های ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﺸﻮر ٧,٠ واﺣﺪ اﺳﺖ.

در نهایت برای محاسبه NAV هر سهم یا خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری از تقسیم ارزش روز سهام بر تعداد سهام شرکت به خالص ارزش دارایی‌های هر سهم(NAV) می‌رسیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *