کدام ترس‌ها مانع از ثروتمند شدن انسان می‌شود

اکثر افراد در زندگی خود، دوست دارند به ثروت زیادی دست یابند و توسط این ثروت نیازهای اولیه زندگی خود را به بهترین شکل فراهم سازند و در موارد مادی به رفاه مناسبی برسند. اما قطعاً موانعی وجود دارد که مانع از ثروتمند شدن همه افراد می‌شود و درصد کمی موفق به کسب ثروت می‌شوند.
یکی از مواردی که مانع از ثروتمند شدن انسان می‌شود، وجود ترس‌های مختلف است. به طور کلی در تمام امورات انسانی، ترس یک عامل بازدارنده بوده و در مورد ثروتمند شدن نیز این موضوع صدق می‌کند. در وجود همه انسان‌ها ترس وجود دارد، اما کسانی موفق یا ثروتمند می‌شوند که این ترس، آن‌ها را از دستیابی به هدف باز ندارد و مانع حرکت آن‌ها نشود. انسان‌های ثروتمند نیز دارای ترس هستند، اما به راه خود ادامه می‌دهند.
با بررسی انسان‌های فقیر متوجه خواهید شد که ترس مانع از حرکت آن‌ها شده و اجزای پیشروی و عملکرد را از آن‌ها سلب کرده است. در حقیقت به دست آوردن ثروت سخت است، اما غیرممکن نیست و باید توجه داشت که وجود ترس‌های مختلف این مسیر را بسیار سخت‌تر می‌کند.

ترس‌ها دارای انواع متفاوتی بوده و هرکدام می‌تواند مانع از موفقیت شما بشوند. ذکر این نکته لازم است که حتی ترس‌های کوچک نیز می‌تواند شما را از دستیابی به موفقیت‌های مالی بازدارد.
در ادامه مقاله به ترس‌هایی که مانع از ثروتمند شدن انسان می‌شود اشاره خواهیم کرد و هر کدام به طور دقیق شرح خواهیم داد.
سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

  •  ترس از دست دادن سرمایه و بی‌اعتبار شدن در تجارت
  •  ترس از اشتباه و ترس از تکرار آسیب‌های مالی گذشته
  •  ترس از نگاه احمقانه و از دست دادن دوستان
  •  ترس از شکست و ترس از رد شدن

ترس از دست دادن سرمایه و بی‌اعتبار شدن در تجارت

 

ترس از دست دادن سرمایه و بی‌اعتبار شدن در تجارت

شاید اولین ترس و مهم‌ترین آن، ترس از دست دادن سرمایه باشد. وقتی‌که یک فرد می‌خواهد در مسیر ثروتمند شدن قدم بردارد باید از طریق مقداری سرمایه‌گذاری راه خود را آغاز کند و این سرمایه‌گذاری به وسیله مقدار سرمایه مشخصی که قبلاً از طریق پس‌انداز یا قرض و وام تهیه‌ شده، امکان‌پذیر است.
فرد قبل از سرمایه‌گذاری با خود می‌اندیشد که اگر این سرمایه‌گذاری به هدف نرسد، آنگاه آن سرمایه‌ای که در گام اول تزریق شده، از دست می‌رود و این ترس خود به ‌خود بر روی فعالیت او تأثیر می‌گذارد. باید در نظر داشت که امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد ولی این موضوع نباید عامل بازدارنده باشد. زیرا چه بسیار افرادی که در راه ثروتمند شدن چنین سرمایه‌هایی را از دست داده‌اند و تجربه از دست دادن سرمایه باعث شده تا پیشرفت‌های بزرگی داشته باشند. البته منظور از این گفته این نیست که برای موفقیت حتماً باید سرمایه از دست داد، اما با توجه به شرایط چنین چیزی می‌تواند رخ دهد.
شاید فرد با خود بیندیشد که از دست دادن سرمایه سبب بی‌اعتبار شدن در تجارت می‌شود و افراد دیگر در تجارت به آن فرد اعتماد نمی‌کنند. باید یادآور شد که تمام این موضوعات تا حدی صحیح است و بیشتر آن به دلیل ذهنیات و باورهای غلط فرد است که ترس آن را چند برابر می‌کند.
کمی ترس برای انجام کارهای بزرگ نیاز بوده و سبب می‌شود که فرد بی‌محابا عمل نکند. اما ترس زیاد مانع پیشرفت شده و فرد را از مسیر ثروتمند شدن باز می‌دارد. باید یادآور شد که بی‌اعتبار شدن در تجارت ارتباط کمی با از دست دادن سرمایه داشته و در حقیقت بستگی به نوع عملکرد فرد در تجارت دارد و این ترس از بی‌اعتبار شدن، دقیقاً به دلیل ترس از دست دادن سرمایه است.

 

 

فرد قبل از سرمایه‌گذاری با خود می‌اندیشد که اگر این سرمایه‌گذاری به هدف نرسد آنگاه آن سرمایه‌ای که در گام اول تزریق شده، از دست می‌رود و این ترس خود به‌ خود بر روی فعالیت تأثیر می‌گذارد. باید در نظر داشت که امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد، ولی این موضوع نباید عامل بازدارنده باشد.

 

ترس از اشتباه و ترس از تکرار آسیب‌های مالی گذشته

 

ترس از اشتباه و ترس از تکرار آسیب‌های مالی گذشته

 

یکی از موضوعات دیگری که می‌تواند مانع از ثروتمند شدن فرد شود ترس از انجام کاری اشتباه است. ممکن است فرد این‌طور فکر کند که اگر این کار را اشتباه انجام دهد یا در حین انجام آن با مشکلی روبه‌رو شود، چه پیامدهایی برای او خواهد داشت و چه مقدار به او ضربه وارد می‌شود. این ترس از اشتباه سبب می‌شود که فرد به طور کلی بین دو راهی انجام دادن و انجام ندادن قرار گیرد.
اگر کاری انجام ندهد که در واقع متوقف شده و شانس‌های ثروتمند شدن را از دست داده است و اگر هم آن کار را انجام دهد، ترس از اشتباه کردن در او وجود داشته و ممکن است آن کار را آن‌طور که شایسته بوده به انجام نرساند و به اهدافی که از قبل برنامه‌ریزی کرده، نرسد.
وقتی برای فعالیتی تصمیم می‌گیرید و می‌خواهید آن را انجام دهید به‌اشتباه بودن آن فکر نکنید و برای خود دلایل منطقی بیاورید. یعنی با خود بگویید که با این دلایل شروع به انجام این فعالیت کرده‌اید و طبق برنامه‌ریزی می‌خواهید به این نقطه برسید. پس نباید ترسی از اشتباه کردن داشته باشید. البته باید همیشه احتمال بدهید که امکان به وجود آمدن مسائل پیش‌بینی ‌نشده وجود دارد، ولی دلیل بر این نمی‌شود که آن را به ترس از اشتباه گره بزنید و خود را از حرکت به سمت ثروتمند شدن باز دارید.
ترس از تکرار آسیب مالی در گذشته یکی از سخت‌ترین ترس‌هایی است که فرد در مسیر ثروتمند شدن با آن مواجه می‌شود. وقتی یک فرد در گذشته به دلایلی دچار آسیب‌های مالی شده باشد بسیار محتاط‌تر می‌شود و قدرت ریسک او پایین می‌آید. البته باید در نظر داشت که آن شکست مالی به‌گونه‌ای ملکه ذهن او خواهد شد و در ادامه مسیر زندگی و ثروتمند شدن این ترس از تکرار آسیب مالی به همراه او خواهد بود.
فرد باید به این نکته توجه کند که وقتی بعد از آن آسیب مالی توانسته خود را به حالت عادی برگرداند، مطمئناً دارای توانایی‌هایی بوده و اینکه در حال حاضر می‌خواهد در مسیر ثروتمند شدن قدم بردارد به این معنی است که قوی‌تر از گذشته است. پس باید در نظر داشته باشد که علاوه بر قوی‌تر شدن دارای تجربیات بیشتری نیز شده و توجه به این پارامترها می‌تواند به میزان بسیار زیادی از ترس تکرار آسیب مالی در گذشته بکاهد.

 

 

ترس از اشتباه سبب می‌شود که فرد به طور کلی بین دو راهی انجام دادن و انجام ندادن قرار بگیرد. اگر انجام ندهد که درواقع متوقف شده و شانس‌های ثروتمند شدن را از دست داده است و اگر هم آن کار را انجام دهد، ترس از اشتباه کردن در او وجود داشته و ممکن است آن کار را آن‌طور که شایسته بوده به انجام نرساند.

 

 

ترس از نگاه احمقانه و از دست دادن دوستان

 ترس از نگاه احمقانه

 

ترس دیگری در اکثر افراد برای قدم برداشتن در مسیر ثروتمند شدن ایجاد می‌شود ترس از نگاه احمقانه دیگران است. این نوع ترس در دو قالب، فرد فرا می‌گیرد. در حالت اول ترس از نگاه احمقانه قبل از شروع آن فعالیت است، یعنی فرد با خود فکر می‌کند که اگر این کار را شروع کند از نگاه اطرافیان احمق پنداشته می‌شود.
باید یادآور شد که بسیاری از ثروتمندان در ابتدای کار خود از سوی بسیاری از افراد احمق پنداشته می‌شدند. اما آن‌ها دست از کار خود برنداشتند و با وجود این نگاه‌ها به راه خود ادامه دادند تا به ‌مرور زمان رشد اقتصادی و ثروتمند شدن آن‌ها نمایان شد.
باید توجه داشت که عوام جامعه در مورد هر کاری اظهار نظر می‌کنند. اما فردی موفق است که طببکق برنامه و دلایل منطقی خود، کاری را شروع کند و در پیشرفت آن بکوشد. حالت دوم ترس از نگاه احمقانه به ترس از نتایج کار برمی‌گردد. یعنی فرد با خود این‌گونه تصور می‌کند که در صورت نرسیدن به هدف و عدم تحقق ثروت از سوی بسیاری از افراد احمق پنداشته شود. این نیز ترس درستی نیست. زیرا اگر فرد در کار خود به هدف نهایی نرسد، حداقل در داشتن تجربیات از اطرافیان جلوتر است و این نه‌ تنها دلیل بر احمق بودن نیست بلکه در گام‌های بعدی موفقیت، بسیار تأثیرگذار بوده و از بقیه افراد یک گام جلوتر است. باید یادآور شد که ترس از نگاه احمقانه باعث می‌شود تا فرصت‌های بالقوه ثروتمند شدن را از دست بدهید.
ترس از دست دادن دوستان نیز می‌تواند جزو ترس‌هایی باشد که مانع از رسیدن انسان به ثروت شود. طبیعتاً در اطراف هرکدام از ما دوستان و اقوامی وجود دارند که دوست نداریم آن‌ها را از دست دهیم و با خود می‌اندیشیم که اگر ثروتمند شویم امکان دارد درگیری‌های شغلی سبب از دست دادن دوستان شود، یا ممکن است دوستمان به‌واسطه ثروتمند شدنمان، یکسری از حریم‌ها را برای خود قائل شود و بگوید چون طرف مقابل ثروتمند است و ما در طبقه متوسط جامعه هستیم باید به دلایلی دارای روابط محدودتری باشیم. باید چنین گفت که دوستی واقعی به میزان ثروت افراد مربوط نیست و تمام این ترس‌ها زاییده ذهن فرد بوده و اگر کسی دوست واقعی باشد کمک می‌کند تا فرد به ثروت برسد و هرگز کاری را انجام نمی‌دهد که مانع از رشد فرد شود. از طرفی ترس از شکست در راه ثروتمند شدن به فرد این حس را القا می‌کند که اگر در مسیر با شکست مالی مواجه شوی دوستان خود را از دست خواهد داد، که بازهم قابل یادآوری است که اگر روابط دوستانه بر اصول صحیحی پایه‌گذاری شده باشد، چنین ترس‌هایی اصلاً به وجود نمی‌آیند.

 

 

ترس از نگاه احمقانه دیگران در دو قالب، فرد فرا می‌گیرد. حالت اول قبل از شروع فعالیت است و فرد با خود فکر می‌کند که اگر این کار را شروع کند از نگاه اطرافیان احمق پنداشته می‌شود و حالت دوم ترس از نگاه احمقانه به نتایج کار برمی‌گردد. ترس از نگاه احمقانه باعث می‌شود تا فرصت‌های بالقوه ثروتمند شدن را از دست بدهید.

 

 

ترس از شکست و ترس از رد شدن

 

ترس از شکست و ترس از رد شدن

 

ترس از شکست یکی از ترس‌هایی است که میزان آن از بقیه ترس‌ها بیشتر بوده و به مقدار زیادی در ترس‌های دیگر خود را نمایان می‌کند. همان‌طور که در سطرهای قبلی مشاهده کردید همیشه یکی از جنبه‌های ترس از دست دادن دوستان، ترس از اشتباه، ترس از نگاه احمقانه و ترس از بی‌اعتبار شدن بوده، که به ترس از شکست مرتبط می‌شود.
برای ثروتمند شدن و موفقیت باید ترس از شکست وجود داشته باشد اما به میزان معقول، که سبب شود فرد تصمیمات عجولانه و احساسی نگیرد. اما ترس از شکست به میزان زیاد سبب می‌شود که ترس‌های دیگر بیشتر خود را نشان دهند و مانع از حرکت فرد به سمت جلو شود. توجه داشته باشید که میزان زیاد ترس از شکست می‌تواند فرصت‌های ثروتمند شدن را پشت سرهم از بین ببرد و اتلاف زمان را در پی داشته باشد.
ترس از رد شدن از دیگر ترس‌های بزرگ است که می‌تواند بسیاری از موفقیت‌ها را از بین ببرد. تصور کنید در محیط یک شرکت قرار دارید و بیان یک راهکار یا ایده از سمت شما می‌تواند هم اوضاع شرکت را بهتر کند و سرمایه زیادی را برای شرکت داشته باشد و هم به شما کمک کند تا سرمایه بیشتری به دست آورید. اما ترس از اینکه با این ایده و راهکار موافقت نشود، یا اینکه با گفتن این موضوع امکان دارد نظرات دیگر شما آن‌چنان‌که باید، مورد توجه قرار نگیرد، تصمیم به عدم بیان آن می‌گیرید. عدم بیان یا انجام به تصمیم کاری به دلیل ترس از رد شدن باعث می‌شود تا اولاً فرصت‌های ثروتمند شدن را و ثانیاً به ‌مرور زمان اعتماد به ‌نفس خود را از دست بدهید.

 

عدم بیان یا انجام به تصمیم کاری به دلیل ترس از رد شدن باعث می‌شود تا اولاً فرصت‌های ثروتمند شدن را ثانیاً به‌مرور زمان اعتمادبه‌نفس خود را از دست بدهید. توجه داشته باشید که میزان زیاد ترس از شکست می‌تواند فرصت‌های ثروتمند شدن را پشت سرهم از بین ببرد و اتلاف زمان را در پی داشته باشد.

 

 

همان‌طور که گفته شد ترس عامل بزرگی در عدم موفقیت فرد و عامل بازدارنده‌ای در ثروتمند شدن او است. ترس به انواع گوناگون در فرد بروز پیدا می‌کند و مانع از این می‌شود که فرد تصمیمات صحیحی را در مسیر ثروتمند شدن اتخاذ کند. ترس از دست دادن سرمایه، ترس از بی‌اعتبار شدن در تجارت و ترس از اشتباه و شکست از یک‌سو و ترس از نگاه احمقانه، ترس از دست دادن دوستان و ترس از رد شدن از سوی دیگر موجب می‌شود تا فرد در این مسیر با مشکلات زیادی مواجه شود.
معمولاً این ترس‌ها ریشه در باورهای آموزشی نادرست در زندگی بوده و مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این ترس‌ها، اصلاح باورها است. داشتن برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات منطقی نیز می‌تواند کمک شایانی را در مقابله با ترس‌های ذکر شده داشته باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *