تقویم آموزشی بهار ۹۹

عنوان دوره

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

ساعت برگزاری

روز برگزاری

ثبت نام

سمینار ورود به بورس ۲۴ فروردین ۲۴ فروردین ۱۷ – ۲۰ یکشنبه  
هدف گذاری با تمرکز بر هدف گذاری مالی ۲۷ فروردین ۲۷ فروردین ۲۰-۱۷ چهارشنبه  
تحلیل تکنیکال پیشرفته دوره ۲۹ ام ۳ اردیبهشت ۱۱ تیر ۱۷ – ۲۰ چهار شنبه ها  
تحلیل تکنیکال مقدماتی دوره ۳۳ ام ۸ اردیبهشت ۹ تیر ۱۷ – ۲۰ دو شنبه ها  
روان شناسی معاملات دوره ۱۰ام ۱۱ اردیبهشت ۱۴ اردیبهشت ۱۷ – ۲۰
سرمایه گذاری بر رمز ارزها دوره ۷ ام ۱۶ اردیبهشت ۱۷ تیر ۱۷ – ۲۰ سه شنبه ها  
هوش مالی بزرگسالان ۲۰ اردیبهشت ۲۱ اردیبهشت ۱۷ – ۲۰
دوره روش معامله گری زنده در ساعت بازار دوره ۲ ام ۲۵ اردیبهشت ۲۸ اردیبهشت تایم بازار
بورسینما ۱ خرداد ۱ خرداد ۱۴ – ۱۸ پنج شنبه  
کارگاه مستر کلاس معامله گری دوره ۲ام ۸ خرداد ۸ خرداد ۱۰ – ۱۸ جمعه  
تحلیل بنیادی مقدماتی دوره ۲۷ ام ۱۰ خرداد ۴ مرداد ۱۷ – ۲۰ شنبه ها  
تحلیل تکنیکال پیشرفته دوره ۳۰ ام ۱۱ خرداد ۵ مرداد ۱۷ – ۲۰ یک شنبه ها  
بورسینما ۲۲ خرداد ۲۲ خرداد ۱۴ – ۱۸ پنج شنبه  
دوره تابلو خوانی ۲۳ خرداد ۲۳ خرداد ۱۰ – ۱۹ جمعه  
دورهمی تحلیل ۲۹ خرداد ۲۹ خرداد از صبح تا هر وقت که بودیم و بودید