1 1

آشنایی با مجامع شرکت ها

در این مقاله می‌خواهیم در خصوص مجامع شرکتها صحبت کنیم و مجامعی که شرکت‌ها برگزار می‌کنند و  به علت برگزاری مجمع نمادشان در بازار متوقف می شود توضیح دهیم.

این موضوع مهمی است که شما به عنوان یک سهامدار و معامله گر وقتی در بازار سهام سرمایه گذاری می کنید حداقل اطلاعات قانونی و بازاری را در خصوص مجامع شرکت‌ها باید بدانید چون طبیعتاً محال است که در بازار فعالیت کنید و با این مبحث (مجامع شرکت‌ها) برخوردی نداشته باشید.

در آینده شما احتمالا سهمی را می خرید که خواسته یا ناخواسته به مجمع آن سهم بر می خورید و باید بدانید که چه اتفاقاتی برای سهام آن شرکت می‌افتد.

البته حضور در مجامع شرکت های بورسی به استراتژی سرمایه‌گذار نیز بستگی دارد. سهامدارانی که نوسان گیر هستند، یعنی دید کوتاه مدتی برای معاملات شان دارند عموما در مجامع شرکت ها شرکت نمی کنند. اما سهامدارانی که دید میان مدت و بلند مدتی دارند با توجه به استراتژی و دید گاه هایی که دارند از جمله دریافت سود سهم شان، در مجامع شرکت ها نیز شرکت می کنند.

برای مثال، برخی شرکتها با توجه به درآمد و فروش و سودی که دارند، سود های خود را در طی سال ذخیره می کنند و بعد از مدتی تصمیم به تقسیم سودشان بین سهامدارن می گیرند. تصمیم گیری در مورد چنین موضوعاتی باید در جلسات رسمی انجام شود.

ابتدا به تعریف مجمع می پردازیم. مجمع به به تجمعی از سهام‌داران یک شرکت به عنوان صاحبان سهام و مدیران شرکت گفته می شود، که به منظور تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌های شرکت گرد هم می آیند.

 

2020 03 17 23 22 34

اما برویم سراغ مجامع شرکتها؛ برای شرکت‌ها قانون تجارت داریم. یعنی وقتی می‌گوییم شرکت سهامی عام، به این معنی است که سرمایه اش به تعدادی سهام تقسیم شده است و اینکه آن شرکت سهامداران متعددی دارد.

اما شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت ۳ مجمع برایشان تعریف شده  است. یکی مجمع موسس هست که خب طبیعتا در بورس با این مجمع اصلاً برخوردی نمی‌کنیم چون مجمع موسس هنگام تاسیس شرکت برگزار می شود و پس از ثبت شرکت دیگر این مجمع تشکیل نخواهد شد.

هدف از تشکیل مجمع موسس:

– تامین سرمایه اولیه شرکت

– تصویب اساسنامه

 – انتخاب نخستین مدیران و بازرس قانونی و پدیرش سمت شان به صورت رسمی

– تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت

– تعیین نخستین نشانی شرکت

اما دو مجمع دیگر وجود دارد که خیلی مهم هستند. یکی مجمع عمومی عادی سالیانه هست و دیگری مجمع عمومی فوق العاده.

در خصوص این دو مجمع می خواهیم صحبت کنیم و ببینیم که این دو چگونه هستند و چه اتفاقاتی داخل این مجامع می‌افتد و همینطور چه اتفاقاتی بعد از این برگزاری مجامع برای سهم خواهد افتاد.

 اما اگر یک تعریف کلی بخواهیم از مجمع عمومی عادی سالیانه داشته باشیم، همانطور که از اسمش معلوم است، سالی یک بار این مجمع باید برگزار و تشکیل شود. این مجمع ممکن است در سال چند مرتبه تشکیل شود اما نباید هر چند سال یک بار برگزار شود.

جلسه مجمع عمومی سالیانه متشکل از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر می باشد. ناظران از بین سهامداران انتخاب می شوند اما منشی میتواند فردی بجز سهامدار شرکت باشد.

چه افرادی می توانند در این مجمع شرکت کنند و به مجمع دعوت می شوند؟

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، بازرس یا بازرسان قانونی ، سهامداران( یا وکالای آن ها) از جمله افرادی هستند که در این مجمع می توانند حضور داشته باشند.

چه کسانی حق دعوت برای برگزاری مجمع عمومی را دارند؟

رئیس هیات مدیره شرکت، نایب رئیس هیات مدیره، هیات مدیره شرکت سهامی

درصورتی که هیچ یک از مقامات ذکر شده جهت تشکیل و برگزاری مجمع اقدامی نکنند؛ بازرس قانونی شرکت یا حتی یک عضو هیات مدیره ، یا یک پنجم سهامداران شرکت و یا  اداره ثبت شرکتها بنا به درخواست فرد ذینفع نیز می توانند جهت برگزاری این جلسه اقدام نمایند.

زمان تشکیل مجمع عمومی:

زمان تشکیل مجامع حتما باید به اطلاع سهامداران برسد که زمان تشکیل شدن شان یا در اساسنامه به طور دقیق مشخص می شود و یا بازه زمانی آن مشخص می شود (مثلا در نیمه اول ماه یا در نیمه دوم ماه).

مجمع عمومی بیشتر با این هدف که بخواهند صورتهای مالی شرکت را به تصویب برسانند و یک تقسیم سودی از سود شرکت در مجمع بین سهامداران سهم داشته باشند تشکیل می شود.

در بازار بورس سودی که در مجمع تقسیم می شود ، در اصطلاح به آن dps یا dividen per share گفته می شود. سود نقدی شرکتها (DPS) در مقالات آتی توضیح داده خواهد شد.

هدف از تشکیل مجمع عمومی:

– انتخاب هیئت مدیره

– انتخاب و عزل حسابرس و بازرس قانونی

– انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

– تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه

-تعیین حق حضور هیات مدیره

– تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره

تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن

  • همچنین یکی از مهمترین اهداف تشکیل مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام؛ تصویب میزان سود نقدی تقسیمی بین سهام‌داران یا همان dps

شرایط و نحوه برگزاری مجامع:

برای رسمیت پیدا کردن جلسه مجمع عمومی عادی، حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران الزامی می باشد و تصمیمات با  آراء اکثریت نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه مورد تائید و معتبر خواهد بود.

منظور از حضور 50 درصد سهامداران، صرفا درصد سهام داری می باشد نه حضور فیزیکی. به طور مثال اگر حتی یک نفر بیش از 50% سهام شرکت را دارا باشد و در جلسه نیز حضور داشته یاشد، در این صورت جلسه رسمی و تصمیمات قابل تصویب هستند.

درصورتی‌که حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه محقق نشود، شرکت برای بار دوم آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی را منتشر می کند. پس از آن در جلسه دوم، مجمع با حضور هر تعداد از سهامداران قابلیت تشکیل شدن دارد.

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. از آنجایی که اکثر شرکت های فعال در بورس سال مالی شان 29 /12 می باشد، بنابر این حداکثر زمان برگزاری مجمع عمومی شرکت ها تیرماهمی باشد. برخی زود تر از زمان موعد به برگزاری مجمع اقدام می کنند و برخی تا حداکثر فرصت مشخص شده صبر می کنند.

با توجه به میزان وجه نقد، شرکت ها می‌توانند طبق قانون تجارت حداکثر 8 ماه پرداخت سود نقدی را به تعویق بیندازند. هرچه زمان پرداخت سود نقد به تاخیر بیافتد، منجر به کاهش ارزش فعلی پولی که قرار است سرمایه گذار در آینده دریافت کند می گردد.

هیئت مدیره موظف است تاریخ تشکیل مجمع را حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، یا از طریق سایت رسمی سازمان بورس(codal) یا سایت شرکت، به اطلاع سهامداران برساند.

محل برگزاری مجمع نیز ، محلی است که در اساسنامه شرکت قید شده است. در صورتی که آدرسی در اساسنامه شرکت قید نشده باشد، مرجع دعوت کننده به مجمع، باید نشانی را معین کند و از طریق آگهی به اطلاع سایرین نیز برساند.

در نهایت  صورتجلسه ای که حاصل از تصمیمات مجمع عمومی عادی می باشد، توسط منشی جلسه، تهیه خواهد شد و به امضاء هیات رئیسه می رسد. صورت جلسه حداقل در 6 نسخه تهیه می شود که یک نسخه حتما در شرکت نگهداری و یک نسخه به بازرس قانونی و یک نسخه به رئیس مجمع و دو نسخه به دو ناظر و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها داده خواهد شد.

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] در ادامه توضیح در رابطه با مجامع. تصمیماتی که در مجامع گرفته می شود و گزارش های مرتبط با آن که روی کدال قرار می گیرند می خواهیم توضیح دهیم. مجمع فوق العاده است که عمدتاً در خصوص افزایش سرمایه است و می توانید متوجه شوید که افزایش سرمایه ها در مجمع فوق العاده به چه صورتی هستند و اینکه آیا  تصمیم افزایش سرمایه تصویب می‌شوند یا تصویب نمی‌شوند! […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *